Lukisan : Ibuku Menjahit (Sindu Sudjojono - 1935)

Title : "Ibuku Menjahit"

Artist : Sindu Sudjojono

Year : 1935

Cat minyak pada kanvas

Ukuran 55,5 x 71 cm

Lukisan Sudjojono "Ibuku Menjahit" ( 1935 ) ini merupakan karya Sudjojono sebelum masa kelahiran Persagi. Pelukis ini memang mempunyai pandangan yang humanis dengan perhatian besar pada orang-orang di dekat atau sekitarnya. Pada masa kini Sudjojono beberapa kali melukis tema tentang ibunya dalam potret maupun dalam aktivitas domestiknya.